Alares in verbinding door social media

Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek. Voor Reekx onderzoek ik op welke manier zij social media kunnen inzetten om zich sterker te profileren op hun kennis. Ik probeer er dan voornamelijk achter te komen wat de organisationele randvoorwaarden hiervoor zijn. Daarom heb ik een aantal bedrijven gevraagd of ik hen mag interviewen over hoe zij social media inzetten om zich te profileren. Mijn eerste interview was met Janine Bake van Alares in Den Haag.

Alares is een organisatieadviesbureau met een focus op innovatie en strategie. Er wordt gewerkt in vier verschillende sectoren; zorg, overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. De onderwerpen waarover wordt geadviseerd hebben vaak te maken met het nieuwe werken, social media en web 2.0. Het is dus heel logisch dat Alares ook zelf vormen van social media gebruikt. Er wordt bij Alares vooral gebruik gemaakt van Twitter, LinkedIn en blogs. Via deze kanalen wordt zowel met eigen collega’s als met externe doelgroepen gecommuniceerd. Twitter wordt bij Alares het meest gebruikt. Dit heeft ermee te maken dat het relatief eenvoudig is en weinig inspanning vraagt. Het bloggen gebeurt minder vaak. Dit vereist veel meer concentratie, inspiratie en tijd. Op LinkedIn wordt door een aantal adviseurs geparticipeerd in groepen. Verder wordt het voornamelijk gebruikt om de eigen netwerken te onderhouden. Daarnaast wordt er door sommige adviseurs nog geparticipeerd in nichecommunities zoals Ambtenaar 2.0.

Alares is “een open 2.0 organisatie met verbonden kenniswerkers”. Dat wil zeggen dat de organisatie en haar medewerkers in constante verbinding staan met elkaar en met de omgeving. Kennis en informatie zijn vrij, in de zin dat deze ongehinderd de organisatie kunnen binnenkomen en verlaten. In het onderstaande model is deze visie op de organisatie schematisch weergegeven (klik om een grotere versie te bekijken).

Waarom Twitter?

Janine merkt op dat Twitter voor haar pas echt interessant werd toen haar collega’s het allemaal gingen gebruiken. Doordat alle medewerkers van Alares twitteren, is ze beter op de hoogte van waar zij zich – zowel zakelijk als privé – mee bezig houden. Wat ook hielp is dat ze voor het gebruik van Twitter een doel bepaalde. Het doel van Twitter is voor haar om kennis te delen en niet zo zeer om “te laten zien hoe goed  je bent”. Doordat andere twitteraars, zowel collega’s als mensen van buiten Alares, reageren op haar tweets ontwikkelt ze zelf ook nieuwe inzichten. En door de tweets van anderen blijft ze op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied. Janine gaat vrij bewust om met wat zij wel en niet op Twitter vertelt. Haar tweets gaan meestal niet over haar privéleven maar veel meer over waar ze zich in haar werk mee bezig houdt. Dit heeft de meeste toegevoegde voor de mensen die haar volgen op Twitter.

Hoewel alle medewerkers van Alares, inclusief stafpersoneel, gebruik maken van Twitter is het gebruik ervan absoluut niet verplicht. Het wordt wel aangemoedigd maar er zijn absoluut geen regels over hoe vaak of waarover er getwitterd moet worden. Janine denkt dat de reden voor het vele gebruik van Twitter bij Alares is dat het bijdraagt aan de band met collega’s. Door als collega’s onderling elkaar te volgen op Twitter blijf je goed op de hoogte van waar iedereen mee bezig is en krijg je ook een kijkje in het privéleven van je collega’s. Janine vertelt dat klanten ook wel eens contact opnemen via Twitter omdat het een veel makkelijkere manier is van vragen stellen dan bijvoorbeeld e-mail.

Medewerkers van Alares krijgen volop de mogelijkheid om hun eigen netwerk op te bouwen en te onderhouden. Met netwerk worden uiteraard zowel offline als online contacten bedoeld. Alle socialmedia-activiteiten van de medewerkers zijn dan ook vanuit de persoon zelf en niet vanuit Alares. Wanneer een medewerker vertrekt neemt de medewerker zijn netwerk met zich mee, waardoor het in principe voor Alares verloren gaat. In de praktijk overlappen de netwerken elkaar veelal doordat collega’s elkaar bij hun contacten introduceren. Verder zet men erop in om het contact tussen een oud-medewerker en Alares goed te houden zodat deze Alares ook na zijn dienstverband nog zal aanbevelen.

Beleid, of het gebrek daaraan

Alares kent slechts één ‘gouden regel’ voor het gebruik van social media: Wees extern bewust. Dit houdt dat je je altijd moet realiseren dat de dingen die je doet en zegt in principe door iedereen – dus ook door klanten, potentiële klanten, concurrenten en andere belanghebbenden – kan worden opgepikt. Deze regel geldt eigenlijk voor elke zakelijke en sociale interactie. Het risico dat ermee gemoeid gaat blijft immers niet beperkt tot social media alleen. Verder bestaat er een soort van sociale controle op elkaars gedrag. Dit begrip heeft wellicht een negatieve connotatie maar er wordt mee bedoeld dat men elkaar aanspreekt en scherp houdt ten aanzien van de manier waarop social media wordt gebruikt.

De tijd die aan social media wordt besteed, wordt over het algemeen niet bijgehouden. Het bijhouden van Twitter is min of meer onderdeel van de dagelijkse routine. Janine geeft aan dat het handig is om hierbij enig timemanagement toe te passen. Ook gebruikt zij Tweetdeck (een twitterapplicatie met filtermogelijkheden) om informatie die binnenkomt via Twitter beter te kanaliseren. Het bloggen wordt als onderdeel van acquisitie gezien en de tijd die daaraan wordt besteed, wordt ook op die manier verantwoord.

Succesfactoren en randvoorwaarden

Het onderwerp van mijn interview was natuurlijk of en hoe social media wordt ingezet door Alares voor profilering. Profilering is echter niet het doel van het socialmediagebruik van Alares. De reden dat Alares in zo’n hoge mate actief is in social media lijkt er voor een groot gedeelte in te zitten dat medewerkers het zelf handig vinden. Social media wordt niet ingezet omdat de organisatie dat van de medewerkers verlangt maar omdat medewerkers er zelf het nut van inzien. Toch is een sterkere profilering wel degelijk een effect van het vele socialmediagebruik binnen Alares. De adviseurs van Alares werken namelijk ook aan hun eigen bekendheid en zichtbaarheid door content te delen en met anderen in gesprek te gaan via social media. Het gebruik van social media volgt dus niet uit een organisatiedoelstelling maar heeft wel degelijk nut voor de organisatie.

Door het schrijven van blogs (en trouwens ook publicaties in vakbladen) onder acquisitiewerkzaamheden te scharen, kunnen medewerkers het zich veroorloven om hier tijd in te steken. Dat het publiceren van artikelen op het weblog van Alares toch achterblijft zou wel eens te wijten kunnen zijn aan het vrijblijvende karakter, naast de hoge werkdruk.

Een andere belangrijke randvoorwaarde voor het succes van social media bij Alares zit in het open karakter dat de organisatie heeft. De organisatie doet geen moeite om haar eigen kennis af te schermen, geheim te houden en binnen de organisatie te houden. In tegendeel, Alares is er juist op gericht om zoveel mogelijk van haar kennis te delen. Dit in de overtuiging dat de input van anderen, die hierdoor mogelijk wordt, de eigen kennis verrijkt. Om deze reden zitten er weinig ‘gevaren’ aan socialmediagebruik. Sterker nog, “Het zit in ons DNA” – aldus Janine.

Plaats een reactie

Je email zal nooit geplubiceerd of gedeeld worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>